Waarom is het balanceren van ankers, assen of rotors belangrijk?

Roterende machineonderdelen zijn gevoelig aan trillingen. Hierdoor kunnen constructiedelen los komen. Dit leidt op termijn tot beschadiging aan lagers of lagerpassingen en aan andere delen van uw machine door b.v. het breken van elektrische kabels en leidingen.

Uitbalanceren

Merkt u dat uw pomp of ventilator trilt?

Een onbalans in de waaier kan de oorzaak zijn. Het balanceren van ankers, assen, rotors of productierollen door het aanbrengen of wegnemen van materiaal, biedt uitkomst. U verlengt er niet enkel de levensduur van uw machine mee, maar verhoogt er tevens de werkveiligheid van uw medewerkers door!

Drive-Elec is uw professionele partner voor het balanceren van ankers, assen, rotors, productierollen, waaiers van ventilatoren of pompen van 1 tot 350 kg en vanaf 150 tot 1500 mm tussen de punten.

Het uitbalanceren van roterende machineonderdelen gebeurt bij voorkeur in onze eigen werkplaats.

Op zoek naar een specialist voor het balanceren van ankers of rotors?

Waaiers, ventilatoren, trommels, enz.: bij Drive-Elec kan u terecht voor het balanceren van elk roterend stuk!

Maak een afspraak